മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ യുകെ– യൂറോപ്പ്– ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസന ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ കൂദാശ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

Categories: Latest News

diocesan centre 

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ യുകെ–യൂറോപ്പ്– ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസന ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്‍റെ കൂദാശ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

Read Further

Author: admin

Leave a Reply